heder_bild
Fonduppgifter Stiftelsen


Bild År 1991 grundande bonden och landstingsmannen Olof M Jansson, från Strömma i Hammarland, stiftelsen för främjande av åländsk historisk forskning, en hjärtefråga för honom sedan mycket lång tid. Fonden lyckades han åstadkomma genom ett strävsamt lantbrukarliv kombinerat med ett gott ekonomiskt sinnelag och fingertoppskänsla för långsiktiga investeringar.

Stiftelsen blev det en del av det allmännyttiga arv Olof lämnade efter sig på Åland efter ett långt arbetsliv, inte bara på sin hemgård, utan även inom ideella föreningar, jordbruksorganisationer, och inom politiken, både på kommunal och landskapsnivå.

Stiftelsen fokuserar på studeranden och personer som är aktiva inom vetenskaplig forskning som i historiskt, arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet på dessa områden.

Stipendierna lediganslås i medlet av december månad och avgörandet sker i månadsskiftet januari-februari följande år.

Stipendier att sökas

Stipendier att sökas för studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historisk, arkeologisk eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar.

Närmare uppgifter lämnar fil.mag Conny Andersson, Sundsvägen 640, 22520 Kastelholm, tel. 018- 43958.

Stipendier år 2019

Härmed utlyses stipendier att sökas för studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historiskt , arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet  inom ovannämnda ramar.

OBS! Ansökan skall innehålla information om sökandes aktuella bank och kontonummer, till vilket beviljat bidrag kan utbetalas.

 

Ansökningar riktas till sekreteraren  före den 22 mars 2019.
I något fall kan ändamålet ha justerats under projektets gång.

Olof M. Janssons stiftelse för främjande av åländsk historisk forskning grundades 1991.